Radiofrekvenskirurgi

Radiofrekvenskirurgi innebär att vävnaden tillförs en svag högfrekvent elektrisk ström.
Denna teknik har många olika användningsområden inom sjukvården

Vad är Radiofrekvenskirurgi?

Radiofrekvenskirurgi innebär att en högfrekvent växelström leds genom vävnader på ett koncentrerat sätt. Man kan exempelvis använda sig av en liten nål eller kula som skapar rörelser hos vävnadens molekyler. Dessa rörelse ger en friktionsvärme som dels spränger sönder och isär celler samt dels förorsakar att vävnaden koagulerar.

 

Hur använder vi Radiofrekvenskirurgi?

I de övre luftvägarna används tekniken på två olika behandlingsområden.

  • För att krympa vävnaden under en slemmhinneyta. Viket har god effekt vid behandling av kroniskt förtjockad nässlemhinna samt vid uppstyvning av mjuka gommen.
  • ”Skära” i vävnader på ett sätt så att närliggande vävnad tar mindre skada än vid användning av till exempel; laser eller skalpell. Denna behandlingsmetod är gynnsam för sårläkning och den ger mindre smärta.

Hur kan detta hjälpa mig?

Patientnyttan består i att när man skär med radiofrekvenskirurgi minskar vävnadsskadan jämfört med när man skär med en skalpell eller laser. Vävnaden förstörs på ett mer kontrollerat sätt när den värms upp, genom att koagulera vävnaden för att sedan låta kroppen resorbera vävnaden. Slemhinneytan skadas inte, detta är viktigt då det är i själva ytan som funktion och smärtkänslighet sitter. Vi använder radiofrekvenskirurgi för att både skära i vävnad samt för att krympa vävnad.

 

Visste du att…

Namnet radiofrekvenskirurgi uppkom eftersom de växelströmsfrekvenser man använder ligger inom radiofrekvenserna i det elektromagnetiska spektrumet. Den utrustning som används har frekvensen 1,71 MHz, nästan samma frekvens som gamla Radio Luxenburg hade.

Denna sidan använder cookies, genom att fortsätta godkänner du användandet av cookies.