Sluta snarka – Hjälpmedel mot snarkning & sömnapné

Snarkning är ett vanligt besvär, vid 50 års ålder snarkar ca 40% av männen och 20% av kvinnorna. Det förorsakar såväl orolig sömn och dagtrötthet för patienten som störd nattvila för sängpartnern. Orsaken är en förträngning i de övre luftvägarna med åtföljande vibration i oftast gomsegel och gomspene.

Utredningen syftar till att ta reda på var förträngningen sitter, hur den kan påverkas, exakt vad det är som vibrerar, i vilka kroppslägen snarkningen förekommer, om det finns andningsuppehåll (apnéer), hur ofta dessa kommer och hur långa de är, dvs hur grav en eventuell sömnapné är. Vi utreder snarkning med noggrann sjukhistoria, fiberendoskopisk undersökning av näsa och svalg under olika andningsmönster samt sömnregistrering i hemmet. Vid återbesöket (efter mätningen i hemmet) görs en samlad bedömning och Du får noggrann information om de åtgärder som är användbara i Ditt fall.

Vi tar god tid på oss och stor vikt läggs vid information och diskussion om metoder, risker, fördelar etc. Uppgifter om referenspatienter med samma diagnos som Din lämnas om Du önskar detta.

Kirurgi mot snarkning görs i med hjälp av lugnande läkemedel och i lokalbedövning. Radiofrekvenskirurgisk teknik används på följande sätt vid snarkning: bortskärande av gomspenen, ett snitt i gombågen samt krympning och uppstyvning av mjuka gommen.

Denna metod är lämplig när det finns mycket överskottsvävnad i svalget men ger viss smärta under ca 5 dagar efter operationen (dock avsevärt mycket mindre än efter svalgkirurgi med laser eller vanlig kniv) och kräver vanligtvis en veckas sjukskrivning. Man kan beteckna detta som en modifierad form av gomplastik.

Ibland sitter den primära förträngningen i näsan och kan ofta åtgärdas på bra sätt med volymsreducerande radiofrekvenskirurgi som beskrivs på sidan “Nästäppa”.

Skulle andra metoder vara lämpliga rådger vi och remitterar för snark/apnéskena, CPAP (behandling med övertrycksandning med mask), större svalgkirurgi i narkos med borttagande av mandlarna, rygglägeshindrare, viktnedgång mm. Vi har bra samarbete med andra vårdgivare för CPAP respektive modern tandläkartillverkad snark/apnéskena.

Uppföljning efter behandling av snarkning/andningsuppehållssjuka innebär oftast återbesök efter två till tre månader, och därefter sömnregistering och återbesök efter ca två år.

Denna sidan använder cookies, genom att fortsätta godkänner du användandet av cookies.