Bli av med kronisk nästäppa och näspolyper

Kronisk nästäppa är ett vanligt symtom (ca 40% av vuxna) som vanligen orsakas av en ständig svullnad av nässlemhinnan och ofta medför munandning med torra slemhinnor i munhåla och svalg samt snarkning.

Utredningen syftar till att reda ut vad det är som orsakar patientens nästäppa och om det finns någon specifik förklaring till hindret. Vi utreder med noggrann sjukhistoria, undersökning med luftflödesmätning och fiberendoskopi av näsa och svalg såväl före som efter avsvällning av nässlemhinnan. Vid behov görs allergiblodprov, sömnregistrering (vid samtidig snarkning), bakterieodling och röntgenundersökningar av bihålorna. Uppgifter om referenspatienter med samma diagnos som Din lämnas om Du önskar detta.

Behandling av nästäppa orsakad av kronisk nässlemhinnesvullnad sker med volymsreducerande radiofrekvenskirurgi, vilket innebär att själva slemhinnan blir tunnare och inte benägen att svullna. Därmed blir det mer plats i näsan att andas på, och detta gäller även vid allergibesvär, förkylning, nattlig nästäppa, graviditetsnästäppa mm. Vid CPAP-behandling och nästäppa, (nästäppa uppstår/förvärras ofta vid CPAP-användning), innebär åtgärden att CPAP-behandlingen både fungerar bättre och är behagligare.

Behandlingen med radiofrekvenskirurgi görs i noggrann lokalbedövning, tar ca 1½ timme och är inte förenad med smärta efteråt. Sjukskrivning behövs ej, men vi rekommenderar att patienten tar ledigt från arbete/skola själva operationsdagen. Lugnande läkemedel behöver oftast inte användas varför man exempelvis kan köra bil hem.

 

Näspolyper

Näspolyper är en specifik, kronisk sjukdom som orsakas av utbuktningar av nässlemhinnan vilka är fyllda med slem och vita blodkroppar. Oftast kan näspolyper behandlas framgångsrikt med en kombination av kirurgi och medicinsk behandling som modifieras utifrån sjukdomens svårighetsgrad. Vi utför, i lokalbedövning, noggrant avlägsnande av näspolyper i hela näshålan och följer upp med regelbundna fiberendoscopiska undersökningar och medicinjusteringar.

Denna sidan använder cookies, genom att fortsätta godkänner du användandet av cookies.